Podporujeme misijní a evangelizační působení stávajících a nově vznikajících společenství.

ŽIJEME PRO MISE
„…Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky…“ (Mt 28,18-20)
Jsme tým lidí se srdcem pro šíření evangelia.
SLOUŽÍME PRO MISE
A co jsi přede mnou slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou učit zase jiné. (2. Tim. 2,2)
Naše služba se dělí do tří základních oblastí: motivace a příprava k šíření evangelia, zprostředkování nástrojů pro šíření evangelia a podpora misie
na internetu.

Podívejte se na naše projekty!
HLEDÁME PRO MISE
Hledáme lidi ochotné se modlit za naše projekty, přispět darem nebo s chutí zapojit se jako dobrovolník. Přidejte se k nám!
Přidejte se k nám!
Image module
 • Mezidenominační organizace

  PROMISE CZ je mezidenominační organizace podporující misijní a evangelizační působení stávajících a nově vznikajících společenství v ČR.

 • Motivuje a vyzbrojuje

  stávající církve, sbory I jednotlivce
  PROMISE CZ motivuje a vyzbrojuje stávající církve, sbory i jednotlivce, a tím jim napomáhá v šíření evangelia.
 • Vznik funkčních společenství věřících lidí

  Přáli bychom si, aby ovocem naší společné služby byl vznik funkčních společenství věřících lidí zejména na nových místech v ČR, kde dosud taková společenství nejsou.
 • Nezisková organizace

  od roku 2011

  PROMISE CZ je neziskovou organizací podporující šíření evangelia od roku 2011.

Kurz Objevování učednictví

Přeložili jsme pro Vás materiály ke kurzu Objevování učednictví, který volně navazuje na kurz Objevování křesťanství.

Kurz Objevování učednictví vám dává čas a prostor k tomu, abyste se zamysleli nad tím, co to opravdu znamená žít křesťanský život.

Tento osmitýdenní kurz je zaměřen na studium Pavlova listu Filipským a jeho volání, abychom cele žili pro Krista. Je určen těm, kdo začínají žít křesťanský život, i těm, kdo by si rádi tento list „osvěžili“, ať už žijí s Kristem jakkoliv dlouho.

Průvodce pro vedoucí Objevování učednictví

PROMISE CZ

slouží všem lidem bez rozdílu věku.

Společně ke „Staletým kořenům“ naší republiky
PROMISE CZ je partnerem misijního projektu Staleté kořeny zaměřeného na stoleté výročí České republiky.

„Pro křesťany je toto výroční velkou příležitostí přinést lidem evangelium v souvislosti s naší národní identitou. V projektu chceme ukázat náš národ jako strom, který má dnes listí a plody, ale to vše vyrůstá z kořenů, kterými jsou hodnoty vyplývající z křesťanství, jež sem přinesli už Cyril s Metodějem.“ (David Loula)

Více
Materiály ke kurzům z Anglie
Jsme vděčni Pánu Bohu za naše anglické kolegy z Christianity Explored Ministries, od nichž můžeme překládat kurzy Objevování křesťanství z angličtiny.
Více
Mezinárodní vězeňské společenství pořádá kurzy Objevování křesťanství
V rámci kurzu Objevování křesťanství spolupracujeme s Mezinárodním vězeňským společenstvím (Prison Fellowship) vydávajícím kurzy OK přizpůsobené k využití ve vězeňském prostředí.
Více

Chcete vědět víc? Rádi Vám budeme zasílat naše novinky e-mailem. Přihlašujte se!

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.